Gjaldeyrisöflun


Hlutdeild sjávarútvegs í verðmæti vöruútflutnings

Hlutur sjávarafurða í útflutningsverðmæti

Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

Hlutdeild helstu útflutningsatvinnugreina í vinnsluvirði atvinnugreina

Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu

Magnvísitala þar sem 2003 = 100