Erum að vinna við að uppfæra Radarinn

Biðjumst velvirðingar ef tölur og texti stemma ekki á meðan.

Gjaldeyrisöflun


Hlutdeild sjávarútvegs í vöruútflutningi

Hlutur sjávarafurða í útflutningsverðmæti

Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu

Magnvísitala þar sem 2003 = 100