Útflutningur fiskeldi


Útflutningsverðmæti eldisafurða

Í milljörðum króna á föstu gengi ársins 2023

Útflutningur eldisafurða

Í þúsundum tonna

Stærstu viðskiptalönd með eldisafurðir undanfarin 5 ár

Í milljónum króna á föstu gengi ársins 2023

Stærstu viðskiptalönd með eldislax undanfarin 5 ár

í milljónum króna á föstu gengi ársins 2023

Stærstu viðskiptalönd með silung undanfarin 5 ár

Í milljónum króna á föstu gengi ársins 2023

Stærstu viðskiptalönd með frjóvguð hrogn undanfarin 5 ár

Í milljónum króna á föstu gengi ársins 2023

Útflutningsverðmæti eldis- og sjávarafurða

Í milljörðum króna á föstu gengi ársins 2023

Stærstu liðir útflutnings vöru og þjónustu, auk fiskeldis

Magnvísitala þar sem 2003=100

Vægi eldisafurða í útflutningstekjum þjóðarbúsins

Miðað við verðmæti vöru- og þjónustuútflutning samanlagt.