Fjárfesting fiskeldi


Fjárfesting í fiskeldi

Í milljónum króna á föstu verðlagi 2019 miðað við vísitölu neysluverðs