Fjárfesting


Fjármunamyndun í sjávarútvegi

Í milljörðum króna á föstu verðlagi 2019 miðað við vísitölu neysluverðs

Meðalaldur fiskiskipaflotans

Í árum